دوره های آموزش مجموعه آموزش های وب را با Wiki-Learn.IR دنبال نمائید

گروه آموزش ویکی لرن دوره های آموزش مقدماتی و آموزش تخصصی و آموزش پروژه محور را ارائه نموده است

ویکی لرن > مجموعه آموزش های وب

آموزش آموزش مقدماتی

آموزش آموزش تخصصی

آموزش آموزش پروژه محور